Loading...
 • Image 01

  Van hyves naar HighFive...

 • Image 02

  Maak je eigen groep...

 • Image 03

  Deel je foto's en video's...

 • Image 04

  Zet jouw eigen muziek online...

 • Image 05

  Pimp je profiel pagina...

 • Image 06

  Deel jouw leukste krabbels...

  Gebruiksvoorwaarden

  De regels waar je mee accoord bent gegaan tijdens de registratie:

  De minimum leeftijd voor leden is 18 jaar.

  Het gebruik van discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel georiënteerde taal is niet toegestaan.

  Houdt het gewoon gezellig op het HighFive.

  Respect en fatsoen is een must. Verder is bijna alles toegestaan.

  Overtredingen van de regels:

  HighFive behoudt zich het recht voor een gebruiker bij misdragingen/provocerend gedrag tijdelijk of permanent te bannen. Ook behouden wij het recht de provider te informeren over misdragingen op HighFive. Wanneer je enige vormen van schending van copyrights en andere vormen van wetsovertredingen, danwel overtreding van de bovengenoemde regels ziet, dan kan je dit melden via de meld misbruik in je profiel pagina. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk onderzoeken en de nodige maatregelen nemen.

  Aansprakelijkheid:

  HighFive is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van onze website of het al dan niet beschikbaar zijn van de website.

  De eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) van HighFive kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geplaatste links (naar andere sites). Evenmin kunnen de eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan of eventuele aantasting daardoor van uw gevoelens of mogelijke inbreuk op de goede zeden. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan de HighFive website.

  HighFive is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk noch juridische aansprakelijkheid voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen.

  Wijzigingen:

  HighFive behoudt het recht deze tekst zonder opgaaf van reden te wijzigen. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

  Algemene Disclaimer:

  Ofschoon de administrators en moderators van HighFive proberen zo snel en zo adequaat mogelijk te reageren op algemeen ongewenst materiaal, is het onmogelijk om alle berichten continue te overzien. Hieromtrent bevestig je, als gebruiker, in te zien dat de berichten op HighFive de mening weergeeft van de auteur en niet van de administrators en moderators(uitgezonderd hun eigen berichten). De administrators en moderators kunnen niet voor de berichten op HighFive aansprakelijk worden gesteld.

  Gedragsvoorschriften:

  Het is leden niet toegestaan om berichten te plaatsen die op enigerlei wijze aanstootgevend, discriminerend, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn. Evenmin is het toegestaan om andere inhoud in strijd met het toepasselijk recht te plaatsen. In geval van overtreding van de Gedragsvoorschriften kan dit leiden tot tijdelijk of permanent het betreffende lid te bannen. HighFive is gerechtigd de provider hierover te informeren. Het IP-adres van alle posts wordt bewaard ter ondersteuning van deze voorschriften. Leden stemmen in met de bevoegdheid van de webmaster, administrators en moderators van HighFive om elk bericht te verwijderen, editten, verplaatsen of te sluiten in geval daartoe op gegronde redenen tot wordt besloten.

  Privacy:

  Leden stemmen in met het opslaan in een database van de informatie in het persoonlijke profiel. Deze informatie wordt NIET aan derden ter beschikking gesteld zonder de toestemming van het betreffende lid. De webmaster, administrators en moderators kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hackers die proberen toegang tot de gegevens te krijgen.

  Cookies:

  HighFive maakt gebruik van cookies om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan. Deze cookies bevatten of bekijken geen enkele vorm van persoonlijke informatie maar dienen uitsluitend ter ondersteuning en verbetering van de visuele aspecten van HighFive.

  Links:

  HighFive houdt geen toezicht op links die op de website zichtbaar zijn en heeft geen invloed op de technische of inhoudelijke aansturing van de websites achter deze links. HighFive staat daarom ook niet in voor de volledigheid en kwaliteit van de inhoud van deze websites. HighFive staat ook niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Het privacy beleid van HighFive is niet toepasselijk op het gebruik van deze websites. De incorporatie van de links op HighFive kan niet worden gezien als een verband, partnerschap, relatie of instemmendheid met deze websites of de daar beschikbaar gestelde inhoud.

  Technische mankementen:

  HighFive doet alle mogelijke moeite om technische storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans is het onmogelijk om HighFive gegarandeerd compleet vrij te houden van technische storingen. In geval van technische storingen kan contact worden opgenomen met de administrators via de contact pagina.

  Toepasselijk recht:

  Deze Algemene Voorwaarden HighFive vallen exclusief onder de toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle geschillen die samenhangen met de Algemene Voorwaarden HighFive zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Dit geldt ook voor geschillen met betrekking tot het bestaansrecht en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. In beginsel dienen alle geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. HighFive propageert ook zoveel mogelijk gebruik te maken van de rechtmatige ruimte die bestaat overeenkomstig het Nederlandse recht. Met het oog op aspecten die samenhangen met de mogelijke gevolgen voor de individuele of maatschappelijke volksgezondheid is HighFive van mening dat voorlichting de belangrijkste overweging is om de Informatie ter beschikking te stellen.

  Wijziging van deze Algemene voorwaarden:

  HighFive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Algemene voorwaarden op de hoogte bent. Deze Algemene voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2015.

  Wachtwoord beschermde foto
  Wachtwoord beschermde foto
  Wachtwoord beschermde foto